Integritetspolicy

1. Dina personuppgifter

Mapbits värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla de åtaganden vi har mot dig. Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa används.

Webbutiken Mapbits (mapbits.se) ägs av TheYearWeMadeContact AB, org. nr 556207-7924, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Vid köp

Information samlas in för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser som hör till ett köp.

Följande data behandlar vi:
– Namn
– Adress, telefonnummer och e-post
– Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
– Information om din beställning (exempelvis. ordernummer, produkt, leveransadress)

Detta gör vi med den lagliga grunden fullgörande av köpeavtalet. Utan den här informationen kan vi inte fullgöra vårt avtal med dig.

2.2 För dig som har ett konto

Skapar du ett konto hos oss samlar vi in de personuppgifter du lämnar vid kontoregistrering samt köphistorik.

Data vi behandlar:
– Namn
– Adress, telefonnummer och e-post
– Köphistorik

2.3 Ångerrätt, garanti och reklamation

Vi kommer även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti och reklamation. Den rättsliga grunden för detta är att vi behöver dessa uppgifter för att fullgöra avtalet med dig.

2.4 Lagar och regler

För att vi ska kunna följa de lagar och regler som gäller för oss måste vi behandla följande uppgifter om dig:
– Namn
– Adress
– Betalningsinformation och betalningshistorik
– Information om din beställning (exempelvis ordernummer, produkt och leveransadress)

Detta görs utifrån den lagliga grunden rättslig förpliktelse, som innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av.

2.5 Säkerhet

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget behandlar vi följande uppgifter:
– Namn
– Adress, telefonnummer och e-post
– Uppgifter om returer och leveranser
– IP-nummer
– Eventuella kundnoteringar
– Kundtjänsthistorik

3. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Mapbits sparar dina personuppgifter så länge behovet finns för att kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. I vissa fall kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fullfölja lagstadgade krav eller bevaka Mapbits rättsliga intressen.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev från Mapbits kommer vi att bevara ditt namn, din e-postadress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig alternativt återkallar ditt lämnade samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

4. Delning av personuppgifter

Mapbits kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig.

Tjänsteleverantörer
Speditörer – hanterar utskick och leverans av dina varor.

Betaltjänstleverantörer
För att administrera betalningar via webbutiken använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda i webbutiken.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, exempelvis myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till eventuell köpare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

5. Dina rättigheter

Mapbits ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Rättelse av dina personuppgifter
Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter.

Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. Förutsättning för detta är dock att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Rätt att återkalla ditt samtycke
Du har rätt att, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av dina personuppgifter. Vi ber dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett innan samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål
Som kund eller registrerad kontoinnehavare har du rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

6. Kontaktinformation

Har du några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Mapbits
c/o TheYearWeMadeContact AB
Maria Sandels Gränd 3
112 69 Stockholm
Sverige

E-post: service@mapbits.se
Organisationsnummmer: 556207-7924

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.